Ta strona używa plików cookie. Możesz wyrazić zgodę na używanie Cookies lub zmienić ustawienia Cookies.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny Mimera Europe s.r.o.

Podmiot
Mimera Europe s.r.o.
Diaľničná cesta 5143/28
903 01 Senec
IČO: 50704095

Telefon: +421 2 32111580
E-mail: info@mimera.com
Osoba odpowiedzialna: zodpovednaosoba@mimera.com, nr tel. +421 2 32111581


Przyczyny przetwarzania danych osobowych
Niniejsze dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa przy składaniu przez Państwa zamówienia na towar, zawieraniu umowy, realizacji zamówienia, płatności lub dostawie towaru. Państwa dane osobowe są nam potrzebne do świadczenia naszych usług w wymaganym przez Państwa zakresie. Przy ich przetwarzaniu kierujemy się poniższymi zasadami ochrony danych osobowych.

W sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo osobami, których dane dotyczą, tj. osobami, których dane osobowe są przetwarzane.

Zasady ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Słowacji i prawodawstwem Unii Europejskiej wyłącznie na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie wybrani, upoważnieni pracownicy firmy, którzy przetwarzają je ręcznie lub z pomocą systemów elektronicznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy. Państwa dane osobowe będą zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Słowacji. Mamy ustawowy obowiązek udostępnić Państwa dane osobowe do celów kontroli, nadzoru lub na żądanie właściwych organów państwa lub instytucji, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. wymagać od podmiotu dostępu do danych osobowych dotyczących danej osoby,
  2. do sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. do przenoszenia danych osobowych,
  5. do wycofania w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. do złożenia skargi lub wniosku o wszczęcie postępowania do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Słowacji.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: zodpovednaosoba@mimera.com

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Cieszy nas zainteresowanie naszą stroną internetową z Państwa strony. Ochrona prywatnej sfery Państwa życia jest dla nas niezwykle istotna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Zapisywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera
Mogą Państwo odwiedzać nasze strony bez podawania danych osobowych. Zapisujemy wyłącznie dane dostępowe, takie jak np. nazwa żądanego pliku, data i godzina jego pobrania, ilość przekazanych danych oraz nazwa dostawcy składającego wniosek w tak zwanych plikach dziennika serwera. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi strony oraz w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Państwa osoby.

Gromadzenie i wykorzystanie danych w celu realizacji umowy lub w celu utworzenia konta klienta
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie przekazują nam Państwo w ramach składanego zamówienia podczas kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail) lub podczas tworzenia konta klienta. Rodzaj gromadzonych danych został określony w poszczególnych formularzach do wprowadzania danych. Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umowy i do przetwarzania Państwa zapytań. Po dokonaniu realizacji całości przedmiotu umowy lub w przypadku usunięcia konta klienta Państwa dane będą mieć status zablokowanych do dalszego wykorzystania, a po upływie okresu przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym zostaną usunięte, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystanie lub o ile my nie zastrzegliśmy wykorzystania danych wykraczającego poza te ograniczenia, które jest dozwolone prawnie i o którym informujemy Państwa poniżej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można go dokonać przesyłając wiadomość e-mail na adres podany poniżej lub korzystając z przewidzianej w tym celu funkcji dostępnej z poziomu konta klienta.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy
Do celów realizacji umowy przekazujemy Państwa dane dostawcy odpowiedzialnemu za dostarczenie zamówienia, o ile jest to wymagane w przypadku zamówionych towarów. Zależnie od wybranego przez Państwa w toku składania zamówienia dostawcy usług płatniczych, w celu realizacji płatności przekazujemy zebrane w związku z tym dane dotyczące płatności instytucji kredytowej i ew. wyznaczonemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub instytucji płatniczej. Te dane częściowo gromadzą wybrani dostawcy usług płatniczych, o ile założyli Państwo konto u tych dostawców. W takim przypadku w toku składania zamówienia muszą Państwo zalogować się za pomocą danych dostępowych u swojego dostawcy usług płatniczych. Ma to zastosowanie w zakresie określonym w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych poszczególnych dostawców usług płatniczych.

Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się do newslettera
W przypadku zapisania się do naszego newslettera wykorzystujemy wymagane w tym celu lub podane przez Państwa osobno dane, aby móc regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter za pośrednictwem wiadomości e-mail zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można go dokonać przesyłając wiadomość e-mail na adres podany poniżej lub klikając przewidziany w tym celu link podany w wiadomości.

Wykorzystanie danych w celu przesyłania reklam drogą pocztową i Państwa prawo do sprzeciwu
Niniejszym zastrzegamy sobie prawo gromadzenia w formie wykazu i wykorzystywania do celów reklamowych, np. do przesyłania interesujących ofert lub informacji dotyczących naszych produktów drogą pocztową, Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego i – o ile uzyskaliśmy takie dodatkowe dane w ramach stosunku umownego – Państwa stanowiska, stopnia akademickiego, daty urodzenia oraz tytułu zawodowego, branżowego lub nazwy handlowej. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych w tych celach, przesyłając wiadomość na adres podany poniżej.

Wykorzystanie plików cookie
W celu uatrakcyjnienia naszej strony oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na naszych stronach stosujemy tak zwane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, a także po zamknięciu przez Państwa przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Pozostałe pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i pozostają tam, umożliwiając nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin na stronie (stałe pliki cookie). Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o zapisywaniu plików cookie i za każdym razem podejmować decyzję o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację wszystkich plików cookie lub ich akceptację w poszczególnych przypadkach. W przypadku braku akceptacji plików cookie niektóre funkcje dostępne na naszej stronie mogą nie działać poprawnie.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analityki sieciowej
Strona wykorzystuje Google (Universal) Analytics, usługę do analityki sieciowej firmy Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, takie jak na przykład tzw. pliki cookie i pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Poprzez aktywację usługi anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie adresy IP przed ich przekazaniem na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub na obszarze innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaną skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełne adresy IP będą przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostaną skrócone. Zanonimizowane adresy IP przekazane za pośrednictwem Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będą zestawiane razem z innymi danymi pozyskanymi z Google.

Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia Państwa danych wygenerowanych jako pliki cookie oraz pozyskanych podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google lub przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternatywnym sposobem jest ten link kliknięcie opcji rezygnacji z gromadzenia tych danych w przyszłości przez Google Analytics na niniejszej stronie internetowej. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym będzie przechowywany plik cookie typu opt-out. Po usunięciu plików cookie muszą Państwo ponownie kliknąć link.

Wykorzystanie wtyczek serwisu Facebook 
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tak zwane wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook, które są obsługiwane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo serwisu Facebook lub uzupełniającym opisem „Wtyczka społecznościowa Facebook” lub „Facebook Social Plugin”. Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajdą Państwo pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

W przypadku połączenia się przez Państwa ze stroną w naszej witrynie internetowej, która zawiera określoną wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Zawartość wtyczek jest bezpośrednio przesyłana przez Facebook do Państwa przeglądarki oraz jest zintegrowana ze stroną. Poprzez takie połączenie Facebook otrzymuje informacje o wyświetleniu poszczególnych stron w naszej witrynie internetowej, nawet wówczas, gdy nie posiadają Państwo konta w serwisie Facebook ani nie są Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer serwisu Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. 

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, Facebook może bezpośrednio powiązać odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem w tym serwisie. Kiedy korzystają Państwo z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub zamieszczając komentarz, również te informacje są przesyłane bezpośrednio na serwer serwisu Facebook i tam zapisywane. Informacje te są poza tym udostępniane na Państwa profilu w serwisie Facebook i są widoczne dla Państwa znajomych w tym serwisie.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez serwis Facebook, jak również związane z tym prawa i opcje konfiguracji zabezpieczeń Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w polityce prywatności serwisu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis Facebook dokonywał bezpośredniego powiązania danych zgromadzonych podczas Państwa wizyt na naszej witrynie internetowej z Państwa profilem w tym serwisie, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Facebook. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek z serwisu Facebook za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą „Blokerów Facebooka” (dla przeglądarki Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/; dla przeglądarki Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebookblocker/; dla przeglądarki Opera: https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker) lub za pomocą blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

Prawo do informacji i dane kontaktowe 
Mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji dotyczących Państwa danych osobowych zgromadzonych przez nas, jak również prawo do ich zmiany, zablokowania lub usunięcia w stosownych przypadkach. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, w celu ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, jak również w przypadku odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do nas, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w stopce.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych sporządzono zgodnie z treścią aktów prawnychTrusted Shops we współpracy z kancelarią prawną Wilde Beuger Solmecke.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania